Tietosuojaseloste

REKISTERIN PITÄJÄ JA REKISTERIÄ HOITAVA HENKILÖ:
Salon lämpöpumppuhuolto Oy
Jari Santanen
0449729970
jari [ät] salonlampopumppuhuolto.fi

REKISTERIN NIMI
Salon lämpöpumppuhuolto Oy tarjouspyyntö asiakasrekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilö on tehnyt tarjouspyynnön.
Rekisterin käyttötarkoitus on salonlampopumppuhuolto.fi -asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi sekä asiakassuhteen ylläpito. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseksi ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:
salonlampopumppuhuolto.fi -internet sivuston tarjouspyyntö lomakkeet

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Tietoja ei luovuteta eikä julkaista 3. osapuolelle

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Käyttäjärekisteri on sähköisessä muodossa palvelimellamme, johon on pääsy vain rekisterinpitäjällä.